Електронний каталог бібліотеки Сумського державного унiверситету

    4679 Методичні вказівки до практичних занять із дисципліни "Біологічна хімія" [Електронний ресурс] : для студ. спец. 229 "Громадське здоров’я" денної форми навчання / С. А. Гончарова, Л. І. Гребеник, Л. О. Прімова, І. В. Чорна. — Електронне видання каф. Біофізики, біохімії, фармакології. — Суми : СумДУ, 2019. — 84 с.

 

Автор: Гончарова С.А., Гребеник Л.І., Прімова Л.О., Чорна І.В.

- Теми документа

  • Сумський державний університет (СумДУ) // Гончарова Світлана Анатоліївна .
  • Сумський державний університет (СумДУ) // Гребеник Людмила Іванівна .
  • Сумський державний університет (СумДУ) // Кафедра біофізики, біохімії, фармакології та біомолекулярної інженерії .
  • Сумський державний університет (СумДУ) // Прімова Людмила Олександрівна .
  • Сумський державний університет (СумДУ) // Чорна Інна Валентинівна .Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'