Електронний каталог бібліотеки Сумського державного унiверситету

338.246:330.34.001
С91          Сухин, Е. И.
    Эколого-экономический мониторинг как фактор повышения эффективности нетрадиционной энергетики [Текст] / Е. И. Сухин
    // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2004. – № 9 (68). – С. 237-246.


УДК 338.246:330.34.001

            


Є складовою частиною документа Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка [Текст]. – 2004. – № 9 (68). – 248 с.Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'