Електронний каталог бібліотеки Сумського державного унiверситету

631.164
Т22          Тархов, В. П.
    Сучасні еколого-економічні проблеми визначення адекватної оцінки земель сільськогосподарського призначення [Текст] / В. П. Тархов, О. О. Хворост
    // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2004. – № 9 (68). – С. 222-229.


УДК 631.164

            


Є складовою частиною документа Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка [Текст]. – 2004. – № 9 (68). – 248 с.Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'