Електронний каталог бібліотеки Сумського державного унiверситету

330.16:502.58
Х57          Хлобистов, Є. В.
    Організаційні, інституційні та нормативні аспекти забезпечення екологічної безпеки (на прикладі аварійних забруднень р. Тиси у Закарпатській області) [Текст] / Є. В. Хлобистов
    // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2004. – № 9 (68). – С. 208-217.


УДК 330.16:502.58

            


Є складовою частиною документа Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка [Текст]. – 2004. – № 9 (68). – 248 с.Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'