Електронний каталог бібліотеки Сумського державного унiверситету

330.15:338.45
Л63          Лисюк, В. М.
    Ресурсне забезпечення промислового відтворення в регіоні [Текст] / В. М. Лисюк
    // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2004. – № 9 (68). – С. 182-189.


УДК 330.15:338.45

            


Є складовою частиною документа Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка [Текст]. – 2004. – № 9 (68). – 248 с.Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'