Електронний каталог бібліотеки Сумського державного унiверситету

338.27:330.341.1
Т76          Трофименко, Н. А.
    Оценка и прогнозирование производственного потенциала предприятия [Текст] / Н. А. Трофименко
    // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2004. – № 9 (68). – С. 147-157.


УДК 338.27:330.341.1

            


Є складовою частиною документа Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка [Текст]. – 2004. – № 9 (68). – 248 с.Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'