Електронний каталог бібліотеки Сумського державного унiверситету

658.155
Г37          Герасимчук, В. Г.
    Зниження енергоємності продукції - ключовий фактор реалізації економічного потенціалу машинобудівних підприємств України [Текст] / В. Г. Герасимчук, І. Д. Шеламова
    // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2004. – № 9 (68). – С. 5-11.


УДК 658.155

            


Є складовою частиною документа Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка [Текст]. – 2004. – № 9 (68). – 248 с.Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'