Електронний каталог бібліотеки Сумського державного унiверситету

1(075.8)
Ф56          Філософія [Текст] : підручник / Л. В. Губерський, В. П. Андрущенко, А. О. Баумейстер [та ін.]. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : Фоліо, 2018. – 621 с. – 105-00.

    Пропонований підручник з філософії розрахований на сту­дентів нефілософських факультетів, що зумовило його основну мету — формування світоглядної культури та культури мислення особистості. Автори підручника простежують становлення фі­ло­софії та її основних проблем, розглядають предмет й методи філософії, спадок видатних філософів світу та особливості сучасних філософських напрямків. Філософія представлена як світоглядна система знання, в якій центральне місце відведено людині та основоположним цінностям її життя. Значну увагу приділено проблематиці культури та суспільства як об’єктам філософського розгляду.


ISBN 978-965-03-7990-9УДК 1(075.8)

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
МІ-Читальний зал 1 1
ЦБ-НавчЗ-навчальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'