Електронний каталог бібліотеки Сумського державного унiверситету

339.9:504.06
Г85          Грищенко, В. Ф.
    Экологизация международных отношений как фактор формирования экономического потенциала территории [Текст] / В. Ф. Грищенко
    // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2004. – № 9 (68). – С. 170-174.


УДК 339.9:504.06

            


Є складовою частиною документа Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка [Текст]. – 2004. – № 9 (68). – 248 с.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'