Електронний каталог бібліотеки Сумського державного унiверситету

338.3
Ш63          Шипуліна, Ю. С.
    Оцінка достатності виробничо-збутового потенціалу суб'єктів господарювання для інноваційного розвитку [Текст] / Ю. С. Шипуліна
    // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2004. – № 9 (68). – С. 157-165.


УДК 338.3

            


Є складовою частиною документа Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка [Текст]. – 2004. – № 9 (68). – 248 с.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'