Електронний каталог бібліотеки Сумського державного унiверситету

330.341.1
В19          Васильева, Т. А.
    Суть и особенности риск-менеджмента инноваций, его роль в системе управления научно-техническим прогрессом [Текст] / Т. А. Васильева, О. Н. Диденко
    // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2004. – № 9 (68). – С. 76-83.


УДК 330.341.1

            


Є складовою частиною документа Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка [Текст]. – 2004. – № 9 (68). – 248 с.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'