Електронний каталог бібліотеки Сумського державного унiверситету

364-78(035)
В84          Все про соціальну роботу [Текст] : навч.-енциклопед. словник-довідник / за наук. ред. В.М. Пічі; уклад.: Н.М. Гайдук, Л.Є. Клос, О.Я. Бік та ін. – 4-те вид., перероб. та доп. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 618 с. + Гриф МОН. – (Вища освіта в Україні). – 200-00.


ISBN 978-966-418-213-0УДК 364-78(035)

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
ЦБ-Абонемент 1 1
ЦБ-НавчЗ-навчальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'