Електронний каталог бібліотеки Сумського державного унiверситету

В64          Возний, А. П.
    Фізична культура та спорт - найважливіші елементи військово-патріотичного виховання сучасної молоді [Текст] / А. П. Возний, Р. А. Чижма
    // Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту : тези доповідей ІV Міжнародної науково-методичної конференції, м. Суми, 13-14 квітня 2017 р. / Відп. за вип. В.М. Сергієнко. – Суми : СумДУ, 2017. – С. 64-67.            


Є складовою частиною документа Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту [Текст] : тези доповідей ІV Міжнар. наук.-метод. конф.ї, м. Суми, 13-14 квітня 2017 р. / відп. за вип. В.М. Сергієнко. – Електронне видання каф. Фізичного виховання. – Суми : СумДУ, 2017. – 279 с.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'