Електронний каталог бібліотеки Сумського державного унiверситету

К61          Коломієць, К. О.
    Питання формування здорового способу життя студентської молоді [Текст] / К. О. Коломієць, А. П. Возний
    // Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту : тези доповідей ІІI Міжнародної науково-методичної конференції, м. Суми, 14-15 квітня 2016 р. / Відп. за вип. В.М. Сергієнко. – Суми : СумДУ, 2016. – С. 205-206.            


Є складовою частиною документа Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту [Текст] : тези доповідей ІІI Міжнар. наук.-метод. конф., м. Суми, 14-15 квітня 2016 р. / відп. за вип. В.М. Сергієнко. – Суми : СумДУ, 2016. – 291 с.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'