Електронний каталог бібліотеки Сумського державного унiверситету

001.895
Г65          Гончаренко, Т. П.
    Оценка научно-технического потенциала предприятия по методу экспертных оценок [Текст] / Т. П. Гончаренко
    // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2004. – № 9 (68). – С. 95-100.


УДК 001.895

            


Є складовою частиною документа Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка [Текст]. – 2004. – № 9 (68). – 248 с.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'