Електронний каталог бібліотеки Сумського державного унiверситету

336.67+336.001.5
К65          Копчак, Ю. С.
    Проблеми діагностики фінансового стану і стійкості функціонування підприємства [Текст] / Ю. С. Копчак
    // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2004. – № 9 (68). – С. 23-34.


УДК 336.67+336.001.5

            


Є складовою частиною документа Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка [Текст]. – 2004. – № 9 (68). – 248 с.Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'