Електронний каталог бібліотеки Сумського державного унiверситету

В64          Возний, А. П.
    Тілесність людини як феномен розвитку фізичної культури (методолого-синергетичний аналіз) [Текст] / А. П. Возний
    // Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту : тези доповідей І Міжнародної науково-методичної конференції, м. Суми, 17-18 квітня 2014 р. / Відп. за вип. В.М. Сергієнко. – Суми : СумДУ, 2014. – С. 65-68.            


Є складовою частиною документа Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту [Текст] : тези доповідей І Міжнар.ї наук.-метод. конф., м. Суми, 17-18 квітня 2014 р. / відп. за вип. В.М. Сергієнко. – Електронне видання каф. Фізичного виховання. – Суми : СумДУ, 2014. – 131 с.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'