Електронний каталог бібліотеки Сумського державного унiверситету

В64          Возний, А. П.
    Тілесність людини як феномен розвитку фізичної культури (методолого-синергетичний аналіз) [Текст] / А. П. Возний, О. В. Семенчук
    // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 21-22 квітня 2014 р. / Відп. за вип. О.М. Сушкова. – Суми : СумДУ, 2014. – С. 234-237.            


Є складовою частиною документа Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства [Текст] : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 21-22 квітня 2014 р. / Відп. за вип. О.М. Сушкова. – Електронне видання фак-ту ІФСК. – Суми : СумДУ, 2014. – 456 с.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'