Електронний каталог бібліотеки Сумського державного унiверситету

          Склабінський, В. І.
    3561 Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи [Текст] : зi спец. 8.05050315 "Обладнання хiмiчних виробництв i підприємств будівельних матерiалiв" для студ. денної та заочної форм навчання / В. І. Склабінський, Я. Е. Михайловський, В. М. Маренок. – Суми : СумДУ, 2013. – 52 с. – 5-85.            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
КПОХ - Каф. ПО ХНВ 32 32
ЦБ-Архів 2 2
ЦБ-НавчЗ-навчальний зал 3 3


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0 Завантажень: 305

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'