Електронний каталог бібліотеки Сумського державного унiверситету

С51          Смольнікова, К. О.
    Здоров'я як філософська категорія [Текст] / К. О. Смольнікова ; наук. кер. А.П. Возний
    // Науково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів кафедри фізичного виховання і спорту : тези доповідей, м. Суми, 25 квітня 2013 р. / Відп. за вип. А.Є. Шепєлєв. – Суми : СумДУ, 2013. – С. 3-6.            


Є складовою частиною документа Науково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів кафедри фізичного виховання і спорту [Текст] : тези доповідей, м. Суми, 25 квітня 2013 р. / Відп. за вип. А.Є. Шепєлєв. – Суми : СумДУ, 2013. – 111 с. – 10-27.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'