Електронний каталог бібліотеки Сумського державного унiверситету

С86          Строга, Н. М.
    Розробка дитячої інтелектуально-розвиваючої програми "Пори року" [Текст] / Н. М. Строга ; кер. В.О. Дрофа
    // Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів : тези доповідей, Конотоп, 29 березня 2012 р. / Відп. за вип. В.В. Бібик. – Суми : СумДУ, 2012. – Ч.2. – С. 158-159.

   Індустріально-педагогічний технікум Конотопського інституту СумДУ            


Є складовою частиною документа Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів [Текст] : тези доповідей, Конотоп, 29 березня 2012 р. Ч.2 / відп. за вип. В.В. Бібик. – Суми : СумДУ, 2012. – 195 с. – 18-60.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'