Електронний каталог бібліотеки Сумського державного унiверситету

М13          Мазепа, О. М.
    Розробка офісного додатку "Юридичний звіт" засобами мови програмування VBA [Текст] / О. М. Мазепа ; наук. кер. В.О. Дрофа
    // Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів : тези доповідей, Конотоп, 29 березня 2012 р. / Відп. за вип. В.В. Бібик. – Суми : СумДУ, 2012. – Ч.2. – С. 21-22.

   Індустріально-педагогічний технікум Конотопського інституту СумДУ            


Є складовою частиною документа Науково-методична конференція викладачів, співробітників і студентів [Текст] : тези доповідей, Конотоп, 29 березня 2012 р. Ч.2 / відп. за вип. В.В. Бібик. – Суми : СумДУ, 2012. – 195 с. – 18-60.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'