Електронний каталог бібліотеки Сумського державного унiверситету

В64          Возный, А. П.
    Специфика постнеклассической модели в физической культуре на биологическом уровне (синергетический поход) [Текст] / А. П. Возный, О. В. Куриленко
    // Науково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів юридичного факультету : тези доповідей: у 3-х ч., Суми, 20 квітня 2011 р. / Відп. за вип.: С.І. Дегтярьов, В.І. Горевий. – Суми : СумДУ, 2011. – Ч.3. – С. 11-16.            


Є складовою частиною документа Науково-теоретична конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів юридичного факультету [Текст] : тези доповідей: у 3-х ч., Суми, 20 квітня 2011 р. Ч.3 / відп. за вип.: С.І. Дегтярьов, В.І. Горевий. – Суми : СумДУ, 2011. – 202 с. – 6-70.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'