Електронний каталог бібліотеки Сумського державного унiверситету

          Ткаченко, О. Г.
    3207 Державна атестація [Текст] : методичні вказівки з підготовки та оформлення кваліфікаційної роботи рівня "бакалавр" напряму 6.030301 "Журналістика" денної та заочної форм навчання / О. Г. Ткаченко, В. О. Садівничий, І. Л. Гаврилюк. – Суми : СумДУ, 2011. – 36 с. – 3-80.    Переглянути зміст            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Абон - Абонемент в ЦБ 11 10
Архів 2 2
КЖФ - Каф. Журнал. та філології 5 5
НавчЗ - Навчальний зал 3 3


Теми документа


Статистика використання: Видач: 15 Завантажень: 223

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'