Електронний каталог бібліотеки Сумського державного унiверситету

316(091)
З-17          Зайцева-Чіпак, Н. О.
    Роль церкви як соціального інституту у сучасному українському суспільстві [Текст] / Н. О. Зайцева-Чіпак
    // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – 2010. – Вип. 4. – С. 14-21.


УДК 316(091)

            


Є складовою частиною документа Вісник Львівського університету. Серія соціологічна [Текст] : Збірник наукових праць; Внесений ВАК до Переліку наукових фахових видань України у галузі "Соціологічні науки"; Мова видання: українська, англійська (змішаними мовами) / Засновник: Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2010. – Вип. 4.Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'