Електронний каталог бібліотеки Сумського державного унiверситету

09.00.10
К59          Козленко, П. Ю.
    Моральний вектор освіти як ціннісно-смисловий імператив духовного буття особистості [Текст] : Автореферат... к. філософ. наук, спец.:09.00.10 - філософія освіти / Козленко П. Ю. – Одеса : Південноукраїнський держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського, 2009. – 20 с.


УДК 300.54+00.18+101.8

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
ЦБ-НауЗ-науковий зал 1 1


Статистика використання: Видач: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'